Jeg har prøvet PKP coaching hos psykolog Rikke Horsgaard, som tager udgangspunkt i krop, psykologi og filosofi. Det er en intensiv og effektiv behandling, hvor du hurtigt mærker en forskel.

Jeg havde aldrig hørt om PKP coaching, da jeg tilfældigt en dag løb ind i psykolog Rikke Horsgaard. Hun fortalte mig lidt om metoden og det lød spændende. Jeg blev hooked og havde lyst til at vide mere og også prøve det på egen krop. Jeg kunne fornemme at det var lidt noget andet end de terapiforløb, som psykologer almindeligvis tilbyder. Vi blev enige om at starte et forløb, så jeg kunne blive klogere og forhåbentlig også få større indsigt i mig selv og mine reaktioner.

Hyggelige omgivelser

Med kun en lille smule viden om hvad jeg havde sagt ja til, var det med stor spænding jeg troppede op hos Rikke. En bagtrappe førte mig ned til et lille lokale som emmede af hygge med dæmpet belysning og en rar atmosfære. Jeg lagde straks mærke til briksen i den ene ende af lokalet og tænkte straks om jeg mon skulle ligge ned ligesom de gør i filmene.

Rikke guidede mig dog hen til en stol og satte sig overfor og hældte te i vores krus. Jeg følte mig straks godt tilpas og tryg i hendes selskab.

Her kunne jeg godt åbne op

Rikke Horsgaard er psykolog og har mere end 20 års erfaring i at skabe udvikling og nye handlemuligheder for både private og professionelle. Jeg kan godt være reserveret, når jeg sidder med en fremmed – også selvom personen er professionel. Pludselig at skulle sidde der og åbne op for alt det, som har stor betydning for mig og mit liv – det kan godt være svært. Men Rikke inviterer med sin viden, varme og empatiske væsen til at det er helt ok at være sårbar, og snart var hæmningerne og forbeholdene lagt på hylden, og jeg snakkede løs.

Protreptik i abstrakt form

I protreptik taler man om begivenheder i en mere abstrakt form. På den måde kunne både Rikke og jeg indgå i samtalen og relatere til de problemer, som jeg bøvlede med, uden at jeg nødvendigvis skulle vende vrangen ud på mig selv og kortlægge hele min barndom. Jeg oplevede en tillidsskabende relation, som blev en meget særlig oplevelse. Det at få vendt problemerne på et højere metaplan gav mig en større forståelse og accept.

Læs også: PKP COACHING OPTIMERER DIN LYKKE, ENERGI OG BALANCE

Større indsigt

I løbet af samtalen blev jeg bevidst, om især, en kedelige oplevelse jeg havde haft. En oplevelse, der lå lagret i mit sind, men som ubevidst og uhensigtsmæssigt dukkede frem som en negativ følelse og som kunne tage magten fra mig i visse situationer. Jeg kunne ikke finde ord på det der triggede følelsen og hvorfor jeg indimellem oplevede at gå i forsvarsposition. Meget hurtigt i samtalen, fik vi ind kræset, hvad det handlede om. Det var en utrolig lettelse og snart kunne jeg reflektere over de automatiserede reaktioner jeg oplevede, hvilket gav mig en forståelse og udsyn til at prøve at handle anderledes.

Samtalen var utrolig forløsende, hvor jeg blev gjort opmærksom og klogere på mine egne reaktioner og handlingsmønstre.

’Protreptik er en filosofiske dialogform udviklet af den græske filosof Aristoteles (384-322 f.Kr.). Målet med denne filosofiske samtale er at vende det enkelte mennesket mod det væsentlige for sig selv og for fællesskabet. Ordet ’protreptik’ betyder ’at vende et menneske mod sig selv’.’

Kroppens tur

Efter vi havde talt sammen i en lille times tid og jeg oplevede at have fået større klarsyn, bad Rikke mig lægge mig over på briksen. Som jeg skrev før, er det med at ligge på en briks og tale om sig selv kun noget jeg har set på film. Vi havde haft en super god samtale, så jeg troede egentlig, at jeg var færdig, men her var der tale om en noget anderledes terapi. PKP coaching tager jo udgangspunkt i både krop og sind og filosofi, så det var helt naturligt at vi nu var nået til kroppen.

Jeg blev lagt godt tilrette med et lunt tæppe over mig og lyset blev helt dæmpet.

Tanke og krop arbejder konstant sammen

Aristoteles kaldte krop og sind en enhed. Derfor er det også en del af protrptik at bearbejde tankerne gennem kroppen. Gennem de protreptiske spørgsmål bliver der skabt en stærk tydeliggørelse på kroppen, hvilket jeg i den grad fik at mærke.

Rikke tog fat om mine fødder og trykkede forskellige steder samtidig med, at hun spurgte ind til hvad jeg mærkede. I starten var det svært at sætte ord på, men efterhånden oplevede jeg at berøringen sendte signaler til hjernen, så jeg pludselig kunne udtrykke ord som tryghed, sorg eller f.eks. omsorg. Jeg kunne også beskrive, hvordan følelsen så ud og efterhånden kom vi hele følelsesregistret igennem. Jeg begyndte at opdage hvad de forskellige følelser gjorde ved mig og hvor på kroppen de satte sig.

Mere energi

Efter en god time, hvor vi havde talt om mange følelser stoppede Rikke og jeg lå lidt og sundede mig. Jeg fik en tår vand før jeg gik. Da jeg kom ud, oplevede jeg en mærkelig følelse i kroppen – den var på en eller anden måde blevet mere let.

Efterfølgende har jeg været tilbage i PKP coaching et par gange og hver gang er jeg taget derfra med fornyet energi og et større udsyn. Jeg har fået mere styr på mine tanker og fået større indsigt i mig selv og mine reaktioner. Det er en effektiv, forløsende terapi, hvor du efter få gange virkelig kan mærke en forskel og hvor du hver gang går derfra med energi og et lysere sind.

Fakta
PKP (psykologi- krop -protreptik) kan ikke sammenlignes med hverken psykologierne eller nogen form er for coachingmetoder, fordi det er mere effektivt end noget andet. PKP coaching eller behandling er en syntese af 3 forskellige traditioner. Krop, filosofi og psykologi. PKP coaching kan bruges effektiv til behandling af alle former for psykologiske vanskeligheder, men det er lige så effektiv til coaching hvor man ønsker at optimere enten kompetencer eller livsglæde.

Rikke Horsgaard er kandidat i pædagogisk psykologi fra Århus Universitet og indehaver af Vita coaching.
Læs mere om Rikke HER

 

Ønsker du at opløse svære vanskeligheder i livet eller til at udvikle styrke, energi og kompetencer til at tage styring, er PKP coaching en kraftfuld og effektiv behandling.

Af gæsteblogger Rikke Horsgaard

Vi oplever allesammen svære perioder i livet, men indimellem kan dine ’bump’ på vejen være mere end du selv kan klare, og så er det altid godt at række ud for at få hjælp. Ofte kan en psykolog se dine udfordringer i et helt andet perspektiv og derved hjælpe dig til større indsigt og give dig udsyn til at gå nye veje. PKP coaching er en terapi form som tager udgangspunkt i både krop, filosofi og psykologi.

Vi bærer de dårlige oplevelser med os

Der er utrolige mange forskellige psykologiske retninger, men fælles for dem alle er den forståelse, at de vanskelige oplevelser mennesket oplever, har betydning for mennesket senere i livet. Dette gælder både de meget voldsomme oplevelser som truer vores liv, det gælder når barndommen ikke er tryg, men det kan også være mindre begivenheder senere i livet som mobning i skoletiden eller en leder som misbrugte sin magt. Alle begivenheder som har aktiveret et behov for at vi beskytter os i situationen, arbejder som skygger i vores liv, fordi de aktiveres igen og igen. Denne form for livserfaring beskytter os og er derfor værdifulde, men kan samtidig være uhensigtsmæssige, når de aktiveres i situationen hvor de måske ikke behøver at aktiveres.

PKP coaching optimerer livsglæden

Psykologiens ambition er derfor at få mere kontrol over disse livserfaringer, så de ikke får for stor magt over vores liv. Dette gøres på forskelligvis inden for de forskellige psykologier, men fælles er, at der skabes en form for refleksion af de automatiserede reaktioner og gennem denne refleksion skabes nye handlemuligheder.

Psykologi bruges traditionelt til behandling og terapi, men det er også psykologien som danner grundlag for de mange forskellige former for coaching.

PKP (psykologi- krop -protreptik) kan ikke sammenlignes med hverken psykologierne eller nogen form er for coachingmetoder, fordi det er mere effektivt end noget andet. PKP coaching eller behandling er en syntese af 3 forskellige traditioner. Krop, filosofi og psykologi. PKP coaching kan bruges effektiv til behandling af alle former for psykologiske vanskeligheder, men det er lige så effektiv til coaching hvor man ønsker at optimere enten kompetencer eller livsglæde.

Den filosofiske samtaleform

Protreptik er en filosofiske dialogform udviklet af den græske filosof Aristoteles (384-322 f.Kr.).

Målet med denne filosofiske samtale er at vende det enkelte mennesket mod det væsentlige for sig selv og for fællesskabet.
Ordet ’protreptik’ betyder ’at vende et menneske mod sig selv’.

Og så er Protreptikken en opfordring til at filosofere.

Livets mål er eudaimonia. En forening af psykisk og fysisk lykkefølelse. Eudaimonia opnås gennem denne filosofiske samtaleform hvor det enkelte menneske lærer at gøre det gode for det godes egen skyld.

Til det gøres brug af en samtaleform hvor man følger de begreber som er mest betydningsfulde. Det der er vigtigst og derved indfange essensen af begrebet. Begreber som vi bruger til at beskrive vores verden og mennesket bliver på den måde afdækket og meningen med begrebet tydeliggøres.

Denne proces frisætter mennesket. Frisættelse er tæt forbundet med lykke, men samtidig styrkes mennesket også til hvad der er det væsentlige. Derfor bruger Aristoteles også begreber som lykke, men der er samtidig stor optagethed af fællesskabet, for det enkeltes menneskets lykke og frisættelse, er tæt forbundet med fællesskabets.

PKP coaching – samtale i abstrakt form

I protreptikken tales om det væsentlige i en abstrakt form. Det enkelte menneskes hemmelighed bevares på den måde, for der spørges ikke til konkrete begivenheder. Hvis man for eksempel har en samtale om accept, spørges der til hvad der aktiverer accept og hvad der passivere accept, men uden at spørge ind til det enkelte menneskes erfaringer eller manglende erfaringer med accept.

Netop fordi samtalen omhandler konkrete begivenheder i menneskets liv, er det muligt at gå på et metaplan og at søge ind til det væsentlige.

I protreptikken ligger også ambitionen om at ’Gå hinanden uendeligt i møde’.

Dette sker netop ved at der tales om forholdet i et abstrakt forhold. Begge parter som indgår i samtalen, kan på den måde relatere direkte til temaet eller begrebet. Dette giver denne meget særlige fornemmelse af at blive gået i møde af den anden.

Protreptik blev på Aristoteles tid brugt i forbindelse med ledelse og sådan bliver det også brugt i dag. Men protreptik kan bruges i alle sammenhænge i livet til at skabe klarsyn ved ’at vende et menneske mod sig selv’ og i forhold til at generere eudaimonia. Altså denne forening af psykisk og fysisk lykkefølelse.

Tanke og krop arbejder konstant sammen

Hvis vi for eksempel mærker en smerte når vi går, så registrerer vi det med vores sanser, at det gør ondt i foden, og i sekundet efter begynder fores tankevirksomhed at forstå hvad det er, der pludselig giver denne smerte. Er det mon en sten jeg har fået i skoen? Krop og tanke arbejder synkront og er hvad Aristoteles kaldte en enhed.

I PKP coaching eller behandling gøres brug af denne enhed. Der arbejdes således i landet mellem krop og tanke til forskel fra andre behandlingsformer som enten gør brug af udelukkende samtale, mens andre former for behandlingsformer arbejder med krop i form af Yoga, massage eller kropsterapi, eller mindfulness.

Rikke Horsgaard er kandidat i pædagogiske psykologi fra Århus Universitet og har mere end 20 års erfaring i at skabe udvikling og nye handlemuligheder for både private og profesionelle.

Læs mere om Rikke Horsgaard HER

Kroppen reagerer

Genne de protreptiske spørgsmål som tidligere beskrevet skabes en stærk tydeliggørelse. Det er derved muligt at skabe tydelighed på kroppen, følelser og få indblik i, hvad der sker på indersiden af det enkelte menneske. Det er derfor en stærk oplevelse, men mest af alt er det en smuk oplevelse og en behandling som generer energi og glæde. Dette er fordi det væsentlige træder frem og visualiseres. Det mærkes i hele kroppen hvor der aktiveres en følelse af glæde og lykke. Og det efterlader samtidig en tydelig fornemmelse af robusthed og indre styrke. Der skal ikke tales om alle situationerne og alle de mange oplevelser. Kroppen har lagret det og har ikke brug for at tale dem ud for at slippe.

PKP coaching er en stærk oplevelse

Med PKP coaching eller behandling kan man uden at møde begivenhederne igen faktisk slippe begivenhederne. Denne kropslige frisættelse aktiver en euforisk lykkefølelse under selve behandlingen, og efter behandlingen mærkes tydeligt en større glæde.

I denne syntese er det muligt at komme tættere på følelserne, da det er muligt at behandle dem. Nogle har kaldt det healing og mirakel fordi det er så anderledes end det man tidligere har prøvet hos psykologen, men der er intet magi over det.

Det er en flot ny form for behandling, som både inddrager filosofien, psykologien og kroppen på en måde som gør, at det er muligt at komme tættere på det indre liv og maskinrummet som styrer en henimod det liv man gerne vil leve.

Er du en sukkergris og indtager du dagligt det hvide pulver, så bliv her klogere på hvordan store mængder sukker gør skader på kroppen.

Jeg elsker is, chokolade og kager og kunne førhen spise uanede mængder, hvis ikke det var fordi det satte sig på sidebenene. Men sukker får ikke bare vægten til at stige, men øger blandt andet også din risiko for at få type 2-diabetes og hjertekar-sygdomme.

Det bliver en vane

Siden september sidste år har jeg smidt 7-8 kilo og det skyldes i høj grad, at jeg har undladt sukker. Jeg besluttede mig for at tage en kold tyrker og undlade sukker i kosten. I starten havde jeg det rædselsfuldt. Maven knurrede og jeg havde nærmest influenzalignende symptomer. Kroppen reagerede kraftigt på ikke at få alle de tomme kalorier, som den plejede. I sær om aften, skreg tarmene efter det stykke chokolade til min te, jeg plejede at forkæle mig selv med. Der skulle virkelig meget overtalelse og mange snakke med mig selv for ikke at falde i.

Et hurtigt kick

Sukker kaldes også for de simple kulhydrater, som giver et ‘quick fix’, fordi det får blodsukkeret til at stige hurtigt. Desværre falder blodsukkeret efterfølgende ligeså hurtigt, og hjernen reagerer så ved at vil have mere. Det kan ende med at blive en ond spiral, for når du spiser sukker giver hjernen dig en belønning. Hjernen reagerer nemlig ved at udløse signalstofferne dopamin og serotonin. De samme stoffer, som gør dig glad. Problemet er desværre, at du skal skal have mere og mere sukker for at få en virkning. Det skyldes at der opstår en form for resistens.

VIDSTE DU
– at en voksen kvinde skal have 50-55 gram sukker om dagen

Sådan skader sukker kroppen

– Du tager på i vægt
Kalorier fra sukker mætter ikke nær så meget sammenlignet med langsomme kulhydrater, og derfor bliver du ikke særlig mæt. Dertil kan de søde sager stimulere appetitten, så du får lyst til at spise mere end godt er – og resultatet. Du tager på i vægt.

–  Du øger din risiko for at få diabetes
Undersøgelser viser at selv normalvægtige og fysisk aktive også har øget risiko for at få diabetes, hvis deres kost har et højt sukkerindhold. Især sukkerholdige drikkevarer kan øge dine odds for type 2-diabetes. Det skyldes at når sukker forbliver i dit blod, reagerer din krop ved at producerer mindre af hormonet insulin, som omdanner den mad du spiser til energi.

–  Dit hjerte kan tage skade
Kommer mere end en kvartdel af dine daglige kalorier fra sukker , viser undersøgelser, at du er mere end dobbelt så tilbøjelig til at dø af hjertekar sygdomme end personer, der får mindre end halvdelen så meget. Det er ikke helt klart hvorfor, men kan skyldes at det ekstra sukker du indtager hæver dit blodtryk eller frigiver mere fedt i blodbanen. Begge dele kan føre til hjerteanfald og andre hjertekar-sygdomme.

– Du risikerer for højt blodtryk
Normalt får salt skylden for at give højt blodtryk, men nogle forskere har fundet frem til at sukker også kan hæve blodtrykket. Det skyldes at dit insulinniveau stiger og påvirker dine blodkar som bliver mindre fleksible, og at dine nyrer holder fast i vand og natrium.

Læs også: GUIDE – TAB DIG MED MINDFUL SPISNING

– Du sover dårligere
Spiser du for meget sukker i løbet af dagen, ødelægger du dit blodsukkerniveau, som ryger op og ned og det kan påvirke din nattesøvn. Om aftenen er det en rigtig dårlig idé at indtage for meget sukker, for det får blodsukkeret til at stige. Du får derved energi og får svært ved at at blive døsig. Falder du endelig i søvn, vil du højst sandsynligt vågne igen med skrigende tarme efter mere sukker, når kroppen har forbrændt det sukker du har indtaget.

– Du bliver i dårligere humør
Du bliver lettere irriteret hvis dit blodsukker er lavt og omvendt kan sukker gøre dig i godt humør. Et højt blodsukker får hjernen til at producere dopamin og serotonin, som er det stof, der kobles sammen med vores humør. Det sker kun kortvarigt, så når blodsukkeret hurtigt falder igen, falder humøret også. Flere undersøgelser har knyttet sukker og psykiske problemer. En amerikansk undersøgelse har vist, at mænd, der spiste mere end 66 gram sukker om dagen – næsten det dobbelte af det der anbefales – var 23procent mere tilbøjelige til at blive diagnosticeret med angst eller depression end mænd, der spiste 40 gram eller derunder.

– Du kommer til at ældes hurtigere
Sukker kan tilføje år til din biologiske alder. Et kromosom består af en lang streng – et dna-molekyle. Enderne af strengen kaldes telomerer. Telomerer dækker enden af ​​dine kromosomer for at beskytte dem mod skader. Jo længere de er, jo bedre. Telomer-længden kan være en biologisk markør for aldring, og forkortede telomerer går hånd i hånd med aldersrelaterede sygdomme. En undersøgelse viste, at folk der spiser meget sukker har kortere telomerer og altså i større risiko for at få flere livsstilssygdomme.

Du  kan godt undvære sukker

Jeg overlevede 14 dage uden nogen form for sukker og derefter skete der noget. Jeg oplevede at sukkertrangen forsvandt og det ikke længere var svært at lade slikskålen være. Det stykke chokolade, jeg plejede at spise, smagte mig ikke mere -.det blev pludselig kvalmt. I dag spiser jeg søde sager med måde, men behøver det ikke længere, og det er utrolig befriende ikke længere at være slave af at spise sødt.

Kilde: webmd.com og altomkost.dk

 

Er din overgangsalder medvirkende til mere bekymring og tankemylder som påvirker din nattesøvn og livskvalitet, så få her gode råd til hvordan du kan lære at styre tankerne og få mere ro i sindet.

Mange kvinder oplever en stigende bekymring som ender i et tankermylder, når de er midt i livet. De kvindelige hormoner tjekker ud og stresshormonet kortisol øges, og når det hvirvler rundt i kroppen skaber det uro.

Det oplevede jeg også selv. Midt i hormonstormvejret fik bekymringerne frit løb, som ofte endte i et tankemylder. En spiral af negative tanker, som jeg havde svært ved at at stoppe. I perioder kunne jeg dårligt kende mig selv. Det var værst om morgenen, lige efter jeg vågnede, hvor jeg kunne ligge og forestille mig alverdens ulykker, som ikke havde det fjerneste at gøre med virkeligheden. Heldigvis har det hjulpet af arbejde med mig selv og efterhånden er det sjældent, at de negative tanker løber af med  mig.

Lige nu, er det sikkert ikke kun overgangsalderen, men også hele situationen omkring corona, der skyldes at mange går rundt og bekymre sig.  Men selv om du er isoleret fra omverden og ikke må mødes med de mennesker du normalt omgiver dig med, kan du selv gøre noget for at løfte humøret og komme væk fra et tankemylder af mørke tanker.

8 gode råd til at slippe af med et tankemylder:

Vejrtrækning skaber ro

De fleste af os trækker vejret hurtigt og overfladisk, hvis vi er anspændte eller stressede. Vi er i konstant beredskab over for fare, så vi helt glemmer at trække vejret ned i maven. Men bliver du  bevidst om din vejrtrækning, kan du bruge den til at finde ro og stilhed. Prøv at fokusere på vejtrækningen og øv dig i at trække vejret langsomt, f.eks. ved at tælle til fem for hver ind- og udånding. Du vil hurtigt opleve en større ro i kroppen, som også vil påvirke din psyke. Gør det til en vane flere gange i døgnet at observere din vejrtrækning, så du automatisk trækker vejret dybere og langsommere.

Tankemylder mindskes af motion

Gør du det til vane at motionere lidt hver dag, frigiver du endorfiner, der løfter humøret. Du behøver ikke tage den helt store tur hver gang, men bare lidt motion gør en forskel og beroliger dit sind, giver dig bedre søvn og fjerner dit tankemylder. Jeg er så heldig at have en udendørssport som ridning, så jeg har holdt mig i gang under hele nedlukningen. Men der findes et utal af youtube videoer med forskellige træningsformer, som du kan gøre hjemme på stuegulvet eller du kan også løbe en tur.

Afled tankerne med både indre og ydre billeder

Er dine tanker løbet helt af med dig, så prøv at aflede dit tankemylder ved at kigge på noget smukt, sjovt eller sødt. F.eks. søde dyrevideoer eller smukke naturbilleder. Det kan aflede dine tanker og få dig til at koncentrere dig om noget andet. Faktisk har flere undersøgelser vist at søde kattevideoer, som er så populære på de sociale medier, kan være med til at løfte humøret.

Du kan også danne billeder i dit indre ved at tænke på et yndlingssted. F.eks. en skov, solnedgang eller strand. Prøv at fokusere på detaljen og se om du kan forestille dig lydene og duftene. Du kan finde flere apps og lydoptagelser, der kan hjælpe dig på vej.

Musik gør dig gladere

Du har helt sikkert nogle yndlingssange, som får dig til at tænke på noget rart. Musik er den stærkeste og hurtigste måde at påvirke vores følelser på. Det betyder at musik kan bruges aktivt, hvis du gerne vil tænke på noget andet. Det er ikke ligegyldigt hvilke musik du hører. Det skal helst være genkendeligt og noget du kan identificere med noget dejligt, som du har oplevet. Når vi hører musik, som vi godt kan lide, og som vi har hørt før, bliver vi som regel i godt humør.  Musik bruges også til at fjerne frygt og smerte, hvis du f.eks. er hos tandlægen eller skal have foretaget et mindre indgreb i lokalbedøvelse. Lyt nøje til musikken og ikke kun som baggrund. Det vil få dig til at dvæle mindre ved dine andre tanker.

Gør en god gerning

Du kan løfte humøret ved at hjælpe et andet menneske. Det vil få dit stressniveau til at falde og din følelse af ensomhed vil forsvinde. Du kan  endda styrke din sundhed. Fleree undersøgelser viser, at de mennesker der er gladest og lever længst, er dem der ofte bruger tid på at hjælpe andre. Det vil samtidig få dig til at bekymre dig mindre.

Vidste du?
– at når du bruger penge på andre mennesker, frigiver din krop flere endorfiner end hvis du brugte pengene på dig selv.

Afled dit tankemylder – gå en tur

Vi må stadig ikke være sammen med mere end fem personer og derfor er det en god idé af være sammen udendørs i naturen og gå en tur sammen. Bare vi holder afstand. Du kan også vælge at gå en tur alene, for naturen og bevægelse vil få dig til at tænke mere klart. Det, du oplever og ser på din vej, vil hjælpe dig med at tænke på noget andet, så du kommer væk fra et negativt tankemylder. Samtidig vil en rask gåtur gavne dit hjerte, blodtryk og mindske dine stresshormoner.

Muskelafslapning beroliger sindet

Dyrker du yoga er du helt sikkert bekendt med savasana (afslapning), som de fleste yogatimer slutter med. Praksissen udføres forskelligt, men ofte bliver du guidet til at fokusere på en legemsdel ad gangen for at kunne slappe helt af. Du kan starte med at fokusere på din fod, spænd foden i 10 sekunder og slap så af. Gå igennem hele kroppen og læg mærke til hvordan du gradvis vil opleve en forandring. Du kan også gøre øvelsen før du skal sove for at komme til at slappe af og dermed lettere falder i søvn.

Find din kreativitet

Der er en grund til at strikkeopskrifter har kronede dage i disse tider. Det er nemlig effektivt at gøre noget kreativt, når tiden nærmest står stille. Samtidig har flere af os mere tid, fordi vi ikke kan gå i biffen, spise ude eller være sociale. Håndarbejde eller andet kreativt, er effektivt til at omdirigere dine tanker og få dig til at fokusere på noget andet. Du behøver jo ikke stræbe efter at blive den nye Picasso, så undlad at bekymre dig om resultatet. Gå bare i gang. Jeg har kastet mig ud i en islandsk sweater og har allerede lavet et utal af fejl, men det afslapper mig at strikke og jeg hygger mig  med det.

Kilde: webmd.com

Det kan være svært at bevare et optimistisk livssyn i disse tider, men ved hjælp af teknikker fra positiv psykologi, kan det godt lade sig gøre at vende de negative følelser til at blive mere positive.

Det er mørkt i vejret, der er et utal af begrænsninger pga. corona og i det hele taget virker det som om, at hele verden er ved at gå amok. Det er ikke så mærkeligt, hvis det kan være svært at se lyset forude. Selv er jeg én der kommer til at læse for mange nyheder – og det er ikke opstemmende i øjeblikket. Og det hænder også, at alle de dårlige nyheder får lidt for meget greb i min sindsstemning, så jeg mærker et mismod og tristhed. Derfor er det også så vigtigt at påskønne de små ting i livet, der gør mig glad. For mit eget vedkommende handler det om at komme ud – uanset vejret. Og benytter jeg teknikkerne fra positiv psykologi, og øver mig i at være i nuet og være taknemmelig for de små ting i livet, fodrer det mit humør med mere optimisme.

Positiv psykologi – åbn op for alle følelser

Kigger du tilbage, vil du helt sikkert kunne konstatere at meget af den modgang du har haft, er det, der har fået dig til at vokse og se tingene i et andet perspektiv. Det er ofte de sværeste udfordringer, der får os til at udvikle os mest. Stræber du kun efter det der gør dig glad, ender det ofte med at blive en flygtig glæde, som på sigt gør dig utilfreds. Det handler derimod om at være åben for hele spektret af følelsesmæssige oplevelser, både gode og dårlige og koncentrere sig om det, der giver tilfredsstillelse. F.eks. at være mere givende, leve i nuet og udvise taknemmelighed, selv i hårde tider. Det er lettere sagt end gjort, men ved at blive gjort opmærksom på nogle teknikker, bliver det lettere at praktisere.

Læs også: AT VÆRE INTROVERT ER IKKE DET SAMME SOM AT VÆRE ASOCIAL

3 teknikker fra positive psykologi du kan prøve:

Lær at leve i nuet

Mindfulness er en praksis, hvor du bevidst fokuserer din opmærksomhed på nuet og acceptere det der sker omkring dig. At lære at leve i nuet er især nyttigt, når fremtiden er usikker. Et utal af undersøgelser har påvist at mindfulness hjælper med at reducere fysiske og psykiske symptomer hos mennesker, der står over for en række udfordringer, som f.eks. kræft og kroniske smerter. Mindfulness kan du øve hjemme på stuegulvet og på Youtube, kan du finde flere guidede øvelser, du kan praktisere.

Vær givende

Jeg læste fornyelig Bente Klarlunds bog ”Yngre med årene”, hvor hun nævner flere videnskabelige undersøgelser, der viser at folk, der hjælper andre, ikke bare lever længere, men også er gladere. Forskning tyder på, at folk, der udøver frivilligt arbejde har tendens til at være lykkeligere end dem, der ikke gør. Du behøver måske ikke give store donationer væk, men bare ringe en ekstra gang til et ældre familiemedlem, eller hjælpe naboen med indkøb. Hvad som helst, hvor du gør noget godt for en anden, vil give dig glæde.

Sig tak

Jeg øver mig hver dag i at sige tak. Tak for de små ting i hverdagen. Det får mig til at værdsætte livet meget mere og hjælper til at gøre mig opmærksom på, hvor heldig jeg er. Jeg gør det også i svære perioder. Hver aften inden jeg lægger mig til at sove, siger jeg tak for mindst fem ting.

Taknemmelighed er en påskønnelse af, hvad du modtager, hvad enten det er håndgribeligt eller immaterielt. Med taknemmelighed, anerkender du godhed i dit liv. Har du svært ved at finde noget at sige tak for – her og nu, så grav minder frem fra din barndom – der er helt sikkert et eller andet du kan være taknemmelig over. Det vil både lære dig ikke at tage tingene for givet, men også gøre dig mere bevidst om de små positive ting, der sker i dit liv. Og på den måde fokusere på håbet og optimismen.

Kilde: Harvard Health Publishing

 

mindful spisning

Spiser du på farten og får du aldrig tygget maden ordentligt, vil du helt sikkert få glæde af mindful spisning. Ved at fokusere på dit måltid, vil du hurtigere opleve en mæthedsfølelse og undgå at overspise.

Da jeg fødte min søn, tillagde jeg mig en frygtelig dårlig vane. Jeg skruede gevaldigt op for hastigheden af indtagelsen af mine måltider. Maden skulle bare overstås, så jeg kunne blive klar til at amme og tage mig af baby. Der var ikke meget mindful spisning i de første mange år med et lille barn. Senere begyndte jeg igen at nyde maden, men jeg må nok desværre indrømme , at jeg aldrig helt har kunnet slippe den dårlige vane med at spise for hurtigt. Det har resulteret i, at jeg ofte kommer til at spise for meget fordi mæthedsfølelsen udebliver

Mindful spisning hjalp mig til et vægttab

De sidste par måneder har jeg tabt seks kilo. Det har lykkedes mig at skære ned på kalorierne, men også at skære ned på det tempo, jeg normalt spiser  i. Og det har givet pote. Jeg fokuserer nu mere på maden, bliver hurtigere mæt og spiser derved mindre.

For nogle år siden da jeg fik brystkræft, fulgte jeg et mindfulness kursus hos Kræftens Bekæmpelse. En af øvelserne gik ud på at bruge flere minutter på at spise en rosin. At være i nuet og virkelig lade den rosin vokse i munden. Jeg kan huske overraskelsen over, hvor meget sådan en lille rosin kunne smage. Det er selvfølgelig bare en øvelse, men værd at bide mærke i, for tygger vi ikke maden ordentligt eller spiser i nuet, bliver mad hurtigt noget der ryger indenbords uden at det fylder i vores bevidsthed.

Læs også: Kostforvirret – du er ikke alene 

Det sker når du spiser

Fordøjelsen er en omhyggelig proces, men kort fortalt aktiveres dine strækreceptorer i din mavesæk, når den fyldes med mad. Disse receptorer sender mæthedsmeddelelser til din hjerne via vagusnerven, som forbinder hjernen med maven. Når maden senere kommer i tyndtarmen, frigøres appetithormoner, der sender yderligere mæthedsmeddelelser til hjernen. Denne proces sker dog ikke med det samme. Det kan tage 20 minutter eller længere før din hjerne opfatter, at du ikke behøver at spise mere. Spiser du derimod for hurtigt får systemet ikke tid til at arbejde optimalt, hvilket gør det let at overspise uden du opdager det.

Er du én der altid spiser foran skærmen eller bliver du ofte afbrudt under et måltid, frarøver du dig selv for at nyde din mad 100 procent. Du får sværere ved at mærke mæthed og kommer derved til at spise endnu mere.

Guide – Sådan kommer du i gang med mindful spisning

Mindful spisning handler først og fremmet om at ændre adfærd omkring spisevaner. Du skal holde fokus på din mad mens du spiser. Prøv at rette din opmærksomhed på madens smag, duft og konsistens såvel som din krops sult og mæthed.

Det lyder let og er heller ikke svært, men det kræver koncentration og vedholdenhed.

8 gode råd til at komme i gang med mindful spisning:

1. Indtag dine måltider i rolige omgivelser. Et spisebord der flyder med alt muligt, hjælper dig ikke til at opnå en indre ro.

2. I starten kan det hjælpe dig at sætte et stopur til f.eks. 20 minutter. Det kan være den tid du beslutter dig for at det skal tage at spise dit måltid.

3. Mindful spisning handler i den grad om ikke at blive forstyrret, så hold alt hvad der hedder computer, Tv, Ipad og telefon væk fra bordet, når du spiser.

4. Spis kun i køkkenet eller ved spisebordet for at minimere distraktioner.

5. Gør ligesom jeg lærte på kurset, da jeg skulle være længe om at spise en rosin. Fokuser på den mad du spiser lige nu og her, og undlad at tænke på den næste bid

6. Læg din gaffel fra dig mellem hver mundfuld.

7. Tyg gerne hver mundfuld 30 gange. Det er længe, men øvelse gør mester.

8. Overvej og mærk efter helt ned i maven om du behøver en ekstra portion eller en dessert. Lad der eventuelt gå noget tid.

Jeg kan kun sige at disse råd har hjulpet mig til vægttab og reduceret mit kalorieindtag markant. Jeg er sikker på at du også vil få glæde af at spise mere mindfult uanset om du ønsker at tabe dig eller ej.

Kilde: health.harvard.edu

Alkoholpromille

Nu varer det ikke længe før du skal danse på bordene og give den gas med kollegaerne til den årlige julefrokost. Men tjek lige først her, hvad alkohol gør ved din krop og sindstilstand.

Undgå forstoppelse

December og jul er lig med masser af lækkerier og store mængder fed mad hvilket ikke altid er godt for fordøjelsen. Men ved at tage et tilskud af mælkesyrebakterier og spise de rigtige fødevarer, kan du undgå at få forstoppelse.

Reklame

Fitbit Sense smartwatch er et genialt redskab til at holde styr på aktivitet og forbrænding, hvilket hjalp mig til at smide 5 kilo. Derudover har det masser af andre funktioner og som noget nyt, kan det også hjælpe dig med at spore symptomer på stress.

Jeg har aldrig været ejer af et smartwatch, så det var med stor spænding, at jeg skulle teste det nye Fitbit Sense. Jeg har længe ønsket at smide fem kilo og det lækre smartwatch faldt lige ned i turbanen til at hjælpe mig med at nå mit mål.

Og jeg kom i mål!

Ved at holde styr på kalorier, forbrænding og andre aktiviteter, lykkedes det at smide de overflødige kilo. Og oven i hatten, har det nye smartwatch også den funktion, at det kan fortælle mig om min stresstærskel er for høj, hvilket er et stort plus for en som mig.

Lækkert design

Jeg har kun rosende ord til designet. Skærmen er en stor lys AMOLED-skærm med integreret sensor, der automatisk dæmper skærmlyset, så du bedre kan se den. Designet er med runde former i glas og metal. Armbåndet er i blødt materiale med en smart og nem lukning. Armbåndet kan med sin quick-release skiftes til et utal af varianter, hvis du ønsker det.

Kræver lidt forarbejde

Hvis du som jeg, ikke tidligere har haft et smartwatch i hænderne, kræver det, at du lige skal sætte dig ind i urets mange funktioner og den tilhørende app. Det kan godt virke lidt overvældende i starten, men heldigvis er både ur og app til at overskue, så du hurtig bliver hjemmevant i at bruge dem. Køber du et Fitbit Sense får du automatisk seks måneders gratis medlemskab af Fitbit Premium med. Appen kan hjælpe dig med at spore vigtige tendenser i dit helbred og velvære, og du vil kunne se en mere detaljeret gennemgang af beregningerne bag dine målinger, som alt sammen bliver samlet i en ugentlig rapport.

Fitbit Sense sætter fokus på din sundhed

Uanset om du ønsker at smide overflødige kilo som jeg, eller om du bare vil blive klogere på hele din krop og på hvordan forskellige faktorer påvirker dit velvære, er Fitbits univers genialt til at holde styr på dine aktiviteter. Der er f.eks. indbygget GPS, 20+ træningsindstillinger, SmartTrak, Cardio Fitness Level og Score og søvnværktøjer. Derudover har uret indbygget højtaler og mikrofon, og er vandtæt i 50 meters dybde og op til seks dages batteritid.

Jeg bruger diverse målinger, når jeg f.eks. løber, rider dressur eller udføre et træningsprogram, der får pulsen op. Ved at følge med i hvornår jeg rammer nogle aktive minutter, kan jeg lettere intensivere træningen, så jeg bedre kan nå mine personlige træningsmål.

Det er mest optimalt, at vi går 10.000 skidt om dagen, men ifølge læge og livsstilsekspert Jerk. W. Langer, er 7 – til 8000 skridt om dagen også fint. Og det skal jo nødig blive en stressfaktor, hvis hverdagen er for travl til f.eks. at få opfyldt skridtkvoten.

Derfor er det også genialt, at Fitbit Sense udover at holde styr på din aktivitet og søvn, nu også kan hjælpe dig med at spore symptomer på stress.

Fitbit Sense – måler dit stressniveau

Stress er et globalt problem. En ud af tre mennesker får psykologiske og fysiologiske symptomer forårsaget af stress. Over tid, kan den fysiske belastning fra stress bidrage til en række sundhedsmæssige problemer. Med Fitbit Sense får du indsigt i din krops reaktion på stress med værktøjer, der hjælper dig med at håndtere både din fysiske og mentale stress. Til at udvikle denne funktion, har Fitbit fået hjælp fra sundhedseksperter med mange års erfaringer i diagnosticering og behandling af mental sundhed.

Ved hjælp af en indbygget sensor måler uret elektrodermisk aktivitet (EDA) i huden. Ved at placere håndfladen over enhedens overflade, kan den registrere små elektriske ændringer i din huds svedniveau, så du løbende kan følge din krops reaktion og bruge vejrtrækningsøvelser til at slappe af igen. Fitbit Sense måler din Stress Management Score i appen, hvor du kan se dit daglige stressniveau baseret på puls, søvn og aktivitet. Du kan lave en hurtig EDA-scanning på enheden for at se dine svar eller parre den med guidede mindfulness-sessioner i Fitbit-appen for at se, hvordan din krop reagerer under meditation eller afslapning.

Vil du gerne blive klogere på din krop og dens reaktioner, kan jeg varmt anbefale Fitbit Sense.

Fakta

Fitbit Sense koster 2.499 kr. og kan købes hos Elgiganten, Power, Komplett, CDON, Expert, Dustin Home eller Coolshop

Læs mere om Firbit Sense HER

Reklame

 

Kosttilskud kan ikke erstatte en sund livsstil, men i perioder hvor du er presset og ikke får spist sundt og dyrket motion – eller måske bare er mere udsat, kan det være en god idé at supplere med et tilskud.

Vi ved at vinteren med dens mørke og kulde gør os mere udsatte for at blive syge. Derfor er det en god idé allerede nu, at få tanket op på gode tilskud til dit immunsystem, så dit immunforsvar og modstandskraft kommer i topform.

Få her eksempler på gode kosttilskud fra Natur Drogeriet og en nyhed fra Livol:

Start dagen med en multivitamin

Maximum er et kompleks kosttilskud med en enestående sammensætning af 13 vitaminer, 10 mineraler og ginseng G1000.
Blandt andet:
– A-vitamin, der bl.a. bidrager til at vedligeholde et normalt syn, normal hud og normale slimhinder.
– B1-vitamin, der bl.a. bidrager til et normalt energistofskifte, en normal hjertefunktion, nervesystemets normale funktion og en normal psykologisk funktion.
– D-vitamin, der bl.a. bidrager til at vedligeholde normale knogler, en normal muskelfunktion og normale tænder.
– E-vitamin, der bidrager til at beskytte cellerne mod oxidativt stress.
– Calcium, der bl.a. bidrager til fordøjelsesenzymernes normale funktion.
– Jern, der bl.a. bidrager til en normal kognitiv funktion, en normal ilttransport i kroppen og til at mindske træthed og udmattelse.
– Zink, der bl.a. bidrager til en normal omsætning af kulhydrater og en normal dna-syntese.
– Ginseng, der bl.a. bidrager til immunsystemets naturlige forsvar og funktion, understøtter hukommelsen og medvirker til at mindske træthed.

Maximum: Multivitamin- og mineralpræparat fra Natur Drogeriet, 90 stk., koster 249,95 kr og 200 stk., koster 479,95 kr.

Kosttilskud: Vingummi vitaminer fra Livol

Det er ikke kun børn der ikke kan sluge piller. Voksne kan også have svært ved det. Jeg er f.eks. ikke den store pillesluger. Derfor blev jeg også glad, da jeg fik en prøve på Vitamin Gummies.

De smager godt – fuldstændig som vingummier og kommer med forskellige smagsvarianter. Jeg er ret vild med colasmagen. Vitamin Gummies fås som en klassisk multivitamin i to forskellige smagsvarianter og indeholder vitamin -A, -C-, -D, -E, -B6 og -B12 samt niacin, folsyre og biotin.

Du kan også få dit daglige tilskud af D-vitamin som gummies med smag af jordbær.

Vitamin Gummies er ikke tilsat sukker og indeholder naturlige farvestoffer.

 

Vitamin Gummies fra Livol, 45 stk. koster 69,95 kr. og 75 stk. koster 129,95 kr.

Læs også: FÅ STØRRE VELVÆRE MED ECHINAFORCE

Styrk dit immunsystem med Echinacea 

Echinacea er svært at udtale, men Echinacea går også under et helt almindeligt navn – nemlig rød solhat. Det er et kosttilskud, der udvindes fra planten Echinacea purpurea, og som indeholder en række stoffer, der gavner immunforsvaret og øger kroppens modstandskraft over for forkølelse.

Echinacea Complex fra Natur Drogeriet, 50 ml koster 99,50 kr.

Bliv mere modstandsdygtig med C-vitamin

Du danner ikke selv C-vitamin, og derfor er det vigtigt at indtage kost, der indeholder vitaminet. Hvis du ikke får nok C-vitaminer gennem kosten, kan det anbefales, at du indtager kosttilskud.
C-vitamin har mange gavnlige virkninger, som bl.a.:
– medvirker til at omdanne energi i kroppen
– medvirker til dit immunsystems funktion
– medvirker til, at dit nervesystem fungerer normalt
– medvirker til, at du føler dig mindre træt og udmattet
– understøtter en normal psykologisk funktion
– er med til at beskytte dine celler mod oxidativt stress
– understøtter dannelse af kollagen, som medvirker til, at dine blodkar, knogler, tandkød, hud og tænder fungerer normalt
– understøtter dannelse af kollagen, som medvirker til at vedligeholde dit bruskvæv
– er med til at gendanne den aktive form af E-vitamin
– øger optagelsen af jern

Tyg dig til mere C-vitamin

Det er ikke kun Livol der producerer velsmagende vitaminer. Natur Drogeret kan også være med. Her kan du tygge dig til C-vitamin med de velsmagende Acerola Tyggetabletter. Tyggetabletterne har en skøn, syrlig, kirsebæragtig smag, som du kan nyde, når trangen opstår, eller når dit immunsystem kræver lidt ekstra omsorg. Tabletterne er veganske og kan dermed nydes af alle.

Acerola Tyggetabletter fra Natur Drogeriet, 100 tabl. koster 94,95 kr.

Drik din C-vitamin

Hvis du ikke er vild med at sluge tabletter og kapsler, fås C-vitamin i pulverform, som røres ud i f.eks. vand, danskvand eller mælk.

Liposomal C-vitamin pulver fra Natur Drogeriet, 120 g koster 119,95 kr.

Urte-penCil – nu tilsat C-vitamin

Urte-pensil er Natur Drogeriets klassiker. Det er en unik blanding af grønne urter og rødder. I Urte-penCil får du foruden de nøje udvalgte urter, også C-vitamin, der medvirker til, at dit immunsystem fungerer normalt. Urte-PenCil med C-vitamin indeholder blandt andet Echinacea, askeblade, excelsior og bukkehornsfrø, som flittigt er brugt i indisk og ayurvedisk medicin.

Urte-PenCil fra Natur Drogeriet, 180 kapsler koster 249,95 kr.

Læs mere om kosttilskud på Naur Drogeriet

Livol Vitamin Gummies forhandles i velassorterede supermarkeder og Normal samt på Med24.dk mfl.