PKP coaching optimerer din lykke, energi og balance

Ønsker du at opløse svære vanskeligheder i livet eller til at udvikle styrke, energi og kompetencer til at tage styring, er PKP coaching en kraftfuld og effektiv behandling.

Af gæsteblogger Rikke Horsgaard

Vi oplever allesammen svære perioder i livet, men indimellem kan dine ’bump’ på vejen være mere end du selv kan klare, og så er det altid godt at række ud for at få hjælp. Ofte kan en psykolog se dine udfordringer i et helt andet perspektiv og derved hjælpe dig til større indsigt og give dig udsyn til at gå nye veje. PKP coaching er en terapi form som tager udgangspunkt i både krop, filosofi og psykologi.

Vi bærer de dårlige oplevelser med os

Der er utrolige mange forskellige psykologiske retninger, men fælles for dem alle er den forståelse, at de vanskelige oplevelser mennesket oplever, har betydning for mennesket senere i livet. Dette gælder både de meget voldsomme oplevelser som truer vores liv, det gælder når barndommen ikke er tryg, men det kan også være mindre begivenheder senere i livet som mobning i skoletiden eller en leder som misbrugte sin magt. Alle begivenheder som har aktiveret et behov for at vi beskytter os i situationen, arbejder som skygger i vores liv, fordi de aktiveres igen og igen. Denne form for livserfaring beskytter os og er derfor værdifulde, men kan samtidig være uhensigtsmæssige, når de aktiveres i situationen hvor de måske ikke behøver at aktiveres.

PKP coaching optimerer livsglæden

Psykologiens ambition er derfor at få mere kontrol over disse livserfaringer, så de ikke får for stor magt over vores liv. Dette gøres på forskelligvis inden for de forskellige psykologier, men fælles er, at der skabes en form for refleksion af de automatiserede reaktioner og gennem denne refleksion skabes nye handlemuligheder.

Psykologi bruges traditionelt til behandling og terapi, men det er også psykologien som danner grundlag for de mange forskellige former for coaching.

PKP (psykologi- krop -protreptik) kan ikke sammenlignes med hverken psykologierne eller nogen form er for coachingmetoder, fordi det er mere effektivt end noget andet. PKP coaching eller behandling er en syntese af 3 forskellige traditioner. Krop, filosofi og psykologi. PKP coaching kan bruges effektiv til behandling af alle former for psykologiske vanskeligheder, men det er lige så effektiv til coaching hvor man ønsker at optimere enten kompetencer eller livsglæde.

Den filosofiske samtaleform

Protreptik er en filosofiske dialogform udviklet af den græske filosof Aristoteles (384-322 f.Kr.).

Målet med denne filosofiske samtale er at vende det enkelte mennesket mod det væsentlige for sig selv og for fællesskabet.
Ordet ’protreptik’ betyder ’at vende et menneske mod sig selv’.

Og så er Protreptikken en opfordring til at filosofere.

Livets mål er eudaimonia. En forening af psykisk og fysisk lykkefølelse. Eudaimonia opnås gennem denne filosofiske samtaleform hvor det enkelte menneske lærer at gøre det gode for det godes egen skyld.

Til det gøres brug af en samtaleform hvor man følger de begreber som er mest betydningsfulde. Det der er vigtigst og derved indfange essensen af begrebet. Begreber som vi bruger til at beskrive vores verden og mennesket bliver på den måde afdækket og meningen med begrebet tydeliggøres.

Denne proces frisætter mennesket. Frisættelse er tæt forbundet med lykke, men samtidig styrkes mennesket også til hvad der er det væsentlige. Derfor bruger Aristoteles også begreber som lykke, men der er samtidig stor optagethed af fællesskabet, for det enkeltes menneskets lykke og frisættelse, er tæt forbundet med fællesskabets.

PKP coaching – samtale i abstrakt form

I protreptikken tales om det væsentlige i en abstrakt form. Det enkelte menneskes hemmelighed bevares på den måde, for der spørges ikke til konkrete begivenheder. Hvis man for eksempel har en samtale om accept, spørges der til hvad der aktiverer accept og hvad der passivere accept, men uden at spørge ind til det enkelte menneskes erfaringer eller manglende erfaringer med accept.

Netop fordi samtalen omhandler konkrete begivenheder i menneskets liv, er det muligt at gå på et metaplan og at søge ind til det væsentlige.

I protreptikken ligger også ambitionen om at ’Gå hinanden uendeligt i møde’.

Dette sker netop ved at der tales om forholdet i et abstrakt forhold. Begge parter som indgår i samtalen, kan på den måde relatere direkte til temaet eller begrebet. Dette giver denne meget særlige fornemmelse af at blive gået i møde af den anden.

Protreptik blev på Aristoteles tid brugt i forbindelse med ledelse og sådan bliver det også brugt i dag. Men protreptik kan bruges i alle sammenhænge i livet til at skabe klarsyn ved ’at vende et menneske mod sig selv’ og i forhold til at generere eudaimonia. Altså denne forening af psykisk og fysisk lykkefølelse.

Tanke og krop arbejder konstant sammen

Hvis vi for eksempel mærker en smerte når vi går, så registrerer vi det med vores sanser, at det gør ondt i foden, og i sekundet efter begynder fores tankevirksomhed at forstå hvad det er, der pludselig giver denne smerte. Er det mon en sten jeg har fået i skoen? Krop og tanke arbejder synkront og er hvad Aristoteles kaldte en enhed.

I PKP coaching eller behandling gøres brug af denne enhed. Der arbejdes således i landet mellem krop og tanke til forskel fra andre behandlingsformer som enten gør brug af udelukkende samtale, mens andre former for behandlingsformer arbejder med krop i form af Yoga, massage eller kropsterapi, eller mindfulness.

Rikke Horsgaard er kandidat i pædagogiske psykologi fra Århus Universitet og har mere end 20 års erfaring i at skabe udvikling og nye handlemuligheder for både private og profesionelle.

Læs mere om Rikke Horsgaard HER

Kroppen reagerer

Genne de protreptiske spørgsmål som tidligere beskrevet skabes en stærk tydeliggørelse. Det er derved muligt at skabe tydelighed på kroppen, følelser og få indblik i, hvad der sker på indersiden af det enkelte menneske. Det er derfor en stærk oplevelse, men mest af alt er det en smuk oplevelse og en behandling som generer energi og glæde. Dette er fordi det væsentlige træder frem og visualiseres. Det mærkes i hele kroppen hvor der aktiveres en følelse af glæde og lykke. Og det efterlader samtidig en tydelig fornemmelse af robusthed og indre styrke. Der skal ikke tales om alle situationerne og alle de mange oplevelser. Kroppen har lagret det og har ikke brug for at tale dem ud for at slippe.

PKP coaching er en stærk oplevelse

Med PKP coaching eller behandling kan man uden at møde begivenhederne igen faktisk slippe begivenhederne. Denne kropslige frisættelse aktiver en euforisk lykkefølelse under selve behandlingen, og efter behandlingen mærkes tydeligt en større glæde.

I denne syntese er det muligt at komme tættere på følelserne, da det er muligt at behandle dem. Nogle har kaldt det healing og mirakel fordi det er så anderledes end det man tidligere har prøvet hos psykologen, men der er intet magi over det.

Det er en flot ny form for behandling, som både inddrager filosofien, psykologien og kroppen på en måde som gør, at det er muligt at komme tættere på det indre liv og maskinrummet som styrer en henimod det liv man gerne vil leve.

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *