Din fobi kan gøre dit liv besværligt

Over 10 procent af befolkningen lider af fobi som er en intens irrationel frygt, når de står over for en bestemt situation, aktivitet eller et objekt. Bliv her klogere på fobier.

Lige så længe jeg kan huske tilbage har jeg været bange for lukkede rum. Jeg har med andre ord en afsky for at gå på offentlige toiletter eller køre i elevator. Selv om jeg ved at mine følelser ikke er begrundede, kan jeg ikke altid tale mig selv til fornuft. Heldigvis er det blevet bedre med årene, og min fobi hæmmer mig ikke længere i hverdagen. Men for mange bliver fobierne så intense, at de kan være en stor byrde at leve med.

Der er blevet identificeret hundredvis af forskellige fobier, herunder fobofobi, som er frygt for fobier. Men når man taler om fobier, som er en slags angstlidelse, findes der tre forskellige diagnoser for forskellige typer af fobier. De kaldes agorafobi – en intens angst for åbne pladser eller sociale situationer med mange mennesker til stede. Socialfobi – angst for at være sammen med andre mennesker og bange for hvad andre tænker om en. Enkeltfobi eller specifik fobi – angst for specifikke situationer, f.eks. højder, lukkede rum, insekter, dyr, flyvning m.m.

Fobier kan få dig til at ændre på, hvordan du lever for at undgå genstanden for din frygt. Og du kan bruge utalte kræfter på at forsøge at skjule din fobi for andre. I nogle tilfælde kan fobien være så grel, at den kan ødelægge din karriere, din omgang med venner og familie, og bremse dig i at gennemføre en uddannelse.

Årsag til fobi
Man kender ikke den egentlige årsag til fobi, men der er indicier på at fobier kan påvirkes af kultur og udløses af livshændelser, men forskere har også fundet en genetisk sammenhæng. Det betyder, at du har en forhøjet risiko for at få en fobi hvis du har forældre eller søskende, der selv har fobier.

Alkoholikere kan være op til 10 gange mere tilbøjelige til at lide af en fobi end andre og der er også en tendens blandt de mennesker, der lider af en fobi, at de drikker mere alkohol end dem der aldrig har haft en fobi.

Behandling af fobier

Fobier kan behandles med kognitiv adfærdsterapi, hvor den der lider af en fobi gradvist udsættes for det objekt, aktivitet eller omstændighed, som vedkommende frygter. Over tid mindskes frygten. Behandlingen hjælper personen med at ændre, hvordan han eller hun tænker og med at udvikle nye reaktionsmønstre på situationer, der kan udløse følelser forbundet med en fobi. Behandlingen er meget effektiv, hvis den gennemføres.

Eksempler på fobier:

Algorafobi:
Navnet kommer fra agora, som var et marked og mødested i det antikke Grækenland. En person med agorafobi er bange for at bevæge sig på åbne pladser eller være i sociale situationer, hvor der er mange mennesker til stede. Grunden til dette bunder i at personen med agorafobi har angst for at skulle få et panikanfald et sted, hvor der ikke er nogen hurtig flugtvej. Agorafobi påvirker dobbelt så mange kvinder som mænd.

Socialfobi:
Mennesker med social fobi er ikke bare genert. De føler en ekstrem angst og frygt for hvordan de opfører sig i sociale sammenhænge, og er angste for hvad andre tænker om dem. En social fobi, som er ubehandlet fører ofte til isolation og kan have en negativ indvirkning på en persons forhold og professionelle liv.

Klaustrofobi:
Klaustrofobi er en unormal frygt for at være i lukkede rum. En person med klaustrofobi kan ikke køre i elevator eller være i lukket rum uden ekstrem angst. Ofte vil folk, der lider af klaustrofobi sætte sig i nærheden af et vindue eller udgang. Det kan gøre situationen acceptabel, men lindrer ikke frygten.

Zoofobi:
Den mest almindelige type af specifikke fobier er zoofobi eller frygt for dyr. Zoofobi er faktisk et generisk udtryk, der omfatter en gruppe af fobier der involverer bestemte dyr. Eksempler er araknofobi – frygt for edderkopper; ophidiofobi – frygt for slanger; ornitofobi – frygt for fugle og apifobi – frygt for bier. Sådanne fobier udvikler sig ofte i barndommen og forsvinder af og til med alderen.

Acrofobi:
Denne fobi er en overdreven frygt for højder og manifesterer sig ofte som en alvorlig angst. Nogle gange er frygten så stor, at man ikke kan bevæge sig og acrofobi kan skabe en farlig situation for den person, der lider af det. For et angstangreb kan pludselig gøre det yderst vanskeligt at komme sikkert ned fra et højt sted.

Aerofobi:
Kaldes også flyskræk. Fobien udvikler sig ofte efter at man har haft en traumatisk oplevelse, der involverer et fly. F.eks. ekstrem turbulens eller man kan have været vidne til en anden passager, der får et panikanfald.

Astrafobi:
En unormal frygt for både torden og lyn, der deles af både mennesker og dyr.

Triskaidekafobi:
Er en unormal frygt for alt relateret til tallet 13.

Gerontofobi:
En der er bange for at blive gammel eller bange for gamle mennesker.

Odontofobi:
Tandlægeskræk og dækker over samtlige former for frygt i forbindelse med en tandlægebehandling.

Fakta

Så mange har fobi:

Ca. 2 % af befolkningen har agorafobi og tilsvarende 2 % har social fobi. Antallet af personer med enkeltfobi er højere og ligger omkring 6-7%. Flere kvinder end mænd har en fobi (Wittchen et al., 2011).

Fobier opstår typisk tidligt i livet. De fleste tilfælde af enkeltfobi kan konstateres allerede i barndommen, med 50% af tilfældene konstateret ved 7 års-alderen. Socialfobi opstår typisk i de tidlige teenageår, med 50% af tilfældene konstateret ved 13 års-alderen. Agorafobi har generelt set en senere debutalder, med 50% af tilfældene konstateret ved 20 års-alderen (Sundhedsstyrelsen, 2007).

Kilde: Psykiatrifonden