Trafikstøj og larmende naboer kan gøre dig stresset og mentalt syg

Lever du i konstant eller periodevis trafikstøj eller fester dine naboer med høj musik, viser en ny undersøgelse at det kan gå ud over dit mentale helbred og øge din risiko for stress.

Et nyt studie fra Statens Institut for Folkesundhed, SDU, viser at trafikstøj og nabolarm medfører risiko for stress og dårligt mentalt helbred. Studiet er netop blevet publiceret i det internationale videnskabelige tidsskrift European Journal of Public Health. Det bygger på besvarelser fra 7.000 danskere, der bor i etageejendomme.

Dårligt mentalt helbred og støj hænger sammen

Før jeg blev gift og stiftede familie, boede jeg i lejlighed forskellige steder i København. En af lejlighederne lå på en meget befærdet vej – faktisk var der så meget larm fra trafikken, at jeg ikke kunne åbne vinduerne fra stuen og soveværelset. I de varme sommermåneder var det et kæmpe problem ikke at kunne åbne vinduet for jeg sover elendigt, når det bliver for varmt. Alligevel var jeg glad for at bo i lejligheden og selv om jeg aldrig lærte at ignorere trafikstøjen bildte jeg mig ind, at det ikke betød noget for mit stressniveau. Først da jeg fraflyttede lejligheden til en meget mere stille bolig, blev jeg klar over hvor meget larmen havde påvirket mig.

Det er ikke nyt at støj kan give helbredsmæssige problemer. Tidligere studier viser, at høj eller vedvarende støj aktiverer en biologisk stressrespons i kroppen, som kan øge risikoen for eksempelvis hjertekarsygdom. Det nye studie giver os nu viden om, at støj og mentalt helbred hænger sammen.

“Vi kan konkludere, at støj har en markant sammenhæng med stress og dårligt mentalt helbred hos personer, der bor i etageejendomme. Derfor kan man for eksempel bruge studiet til at tænke i forbedringer af lydisolering i lejligheder,” siger akademisk medarbejder ved Statens Institut for Folkesundhed, Heidi Rosendahl, der har været med til at udføre studiet.

Læs også: Din fobi kan gøre dit liv besværligt

Stressniveauet stiger markant

I undersøgelsen blev svarpersonerne spurgt, om de inden for de seneste 14 dage havde været generet af støj fra trafikken og støj fra naboer. Samtidig blev svarpersonernes mentale helbred og stressniveau vurderet ud fra internationalt validerede skalaer.

Resultaterne viser, at både trafik- og nabostøj hænger kraftigt sammen med at have højt stressniveau eller dårligt mentalt helbred.

Personer, som var meget generet af trafikstøj, havde 141 procent større risiko for samtidig at have højt stressniveau og 203 procent større risiko for at have dårligt mentalt helbred sammenlignet med personer, der slet ikke var generet af trafikstøj. Sådan så det også ud for dem, som var meget generet af nabostøj. De havde 178 procent større risiko for at have højt stressniveau og 134 procent større risiko for at have dårligt mentalt helbred sammenlignet med personer, der slet ikke var generet.

Fakta
Studiet er et såkaldt tværsnitstudie, og derfor er der et forbehold ved fortolkningen af resultaterne.

Det skyldes, at man i et tværsnitsstudie rent tidsmæssigt både måler effekten og udfaldet samtidig. Det betyder, at studiet ikke giver et entydigt svar på, hvorvidt det er støjgenerne, der resulterer i stress og dårligt mentalt helbred, eller hvorvidt personer med højt stressniveau og dårligt mentalt helbred har en lavere støjtærskel og dermed lettere bliver generet af støj end andre.