Ræk en hjælpende hånd og styrk din mentale sundhed

Din mentale sundhed og trivsel stiger hvis du er hjælpsom og står klar, når familiemedlemmer, venner, kollegaer eller andre har brug for din hjælp.

Vi har ofte så travlt i hverdagen, at det nogen gange kniber med at række en hjælpende hånd til vores nærmeste, når de har en opgave eller er i en situation som de ikke magter alene. Men overkommer du det alligevel, viser et nyt dansk studie, at du har dobbelt så stor sandsynlighed for at have det godt mentalt, det vil sige have høj mental sundhed, hvis du mindst én gang om ugen hjælper andre. Du øger din chance for høj mental sundhed med 40 procent i forhold til, hvis du aldrig hjælper andre.  Er du ’kun’ hjælpsom én eller to gange om måneden, gør det også en forskel.

Det er forskere ved Statens Institut for Folkesundhed og ABC for mental sundhed, der står bag det nye studie. Det er foretaget blandt 3.500 danskere og er det første, der kortlægger danskernes mentale sundhed.
Mental sundhed kan groft sagt inddeles i tre stadier – høj, moderat og dårlig og defineres af WHO som en tilstand af trivsel, hvor man kan udvikle og udfolde sine evner, håndtere belastninger, indgå i positive sociale relationer og bidrage til fællesskabet.

”Dét at hjælpe andre mennesker betyder rigtig meget for vores mentale sundhed og trivsel. Det er måske meget indlysende, fordi vi jo er sociale væsener af natur og har brug for at føle, at vi bidrager, og at andre har brug for os. Ikke desto mindre ved vi, at mange ikke prioriterer at hjælpe kollegaen eller naboen i en travl hverdag, fordi de ikke orker det eller har for meget at se til. Men vi er lykkens smed for hinanden, og når vi hjælper andre, er det hjælp til selvhjælp,” siger Vibeke Koushede, ekspert i mental sundhedsfremme hos Statens Institut for Folkesundhed og projektleder for ABC for mental sundhed. Hun tilføjer:

”Der er mange måder, hvorpå vi kan hjælpe andre. Og lidt har også ret. Altså, man behøver ikke flytte for vennerne hver weekend eller regelmæssig gøre rent for andre for at have det godt. Det kan være mindre ting, såsom at tage posten med op til naboen eller tage en snak med et familiemedlem, der har brug for det.”

Gør du noget aktiv og meningsfuldt sammen med andre, f.eks.  er en del af en forening, gruppe eller organisation og er du aktiv ugentligt i denne, er der omkring 75 procent større sandsynlighed for, at du har høj mental sundhed sammenlignet med, hvis du ikke er en del af en forening, gruppe eller organisation.

Fakta

Deltagerne i studiet er blandt andet blevet spurgt om, hvor ofte de hjælper andre. Deres mentale sundhed er blevet vurderet ud fra the Warwick-Edinburgh Mental Well-Being Scale, en skala, der måler positive aspekter af mental sundhed.

ABC for mental sundhed er støttet af Nordea-fonden og arbejder for at skabe de rette rammer og bedste betingelser for at holde danskerne mentalt sunde, og her er en vigtig faktor altså at hjælpe andre.