Hukommelsen kan styrkes ved simple øvelser. Vi glemmer alle fra tid til anden, men du kan hjælpe hjernens hukommelsesproces til bedre at huske.

4 gode råd til at styrke din hukommelse

Få her gode råd til at få mest muligt ud af din hjernes hukommelsesproces og til hvordan du forbedre aldersrelaterede ændringer i tankefærdigheder.

Oplever du også, at glemme hvor du lagde nøglerne eller at du går ind i et værelse og pludselig ikke kan huske hvad du kom efter? Så er du ikke alene for vi glemmer alle fra tid til anden, og det bliver desværre værre jo ældre vi bliver.

“Hvad angår hjernefunktion, får alle mennesker over tid tilbagegang på alle områder, undtagen hvad angår ordforråd,” siger Dr. Joel Salinas, neurolog med speciale i adfærdsmæssig neurologi og neuropsykiatri på Harvard Massachusetts General Hospital.

Hukommelsens virkning

Hukommelsen involverer tre processer:

– Kodning – hjernen modtager og koder nye oplysninger

– Lagring – hjernen lagre oplysningerne

– Hentning – hjernen henter information, når du har brug for det.

Mange hjerneområder er involveret i denne proces. For eksempel erhverver hjernebarken (det store ydre lag i hjernen) ny information som input fra vores sanser. Amygdala (et lille område i hjernens tindingelap) mærker oplysninger som værende værd at opbevare. I nærheden gemmer hippocampus (hjernevinding beliggende i temporallappen) erindringerne og frontallapperne hjælper os bevidst med at hente informationerne.

Den aldrende hukommelse

Mange mennesker bemærker en forskel i hukommelsen, når de kommer i 50’ere. Det er fordi aldersrelaterede kemiske og strukturelle ændringer begynder i hjerneområderne og involverer den behandling af hukommelsen, som sker i hippocampus eller frontallapperne. Disse ændringer sænker som oftest behandlingshastigheden, hvilket gør det svært at huske kendte navne eller ord.

”Andre faktorer kan også påvirke. Eksempelvis kan arbejdshukommelsen, som gør det muligt for os at bruge vigtig information hele dagen, være modtagelig for depression, angst og stress,” forklarer Dr. Salinas, og tilføjer at søvnmangel kan påvirke hjernens tilbageholdelse og brug af information.

Ligeledes kan mange medikamenter have bivirkninger, som påvirker hukommelsen. Hvis du f.eks. tager antidepressiv medicin, kan dets beroligende virkning gøre din hjerne mindre opmærksom og mere træg. Og det gør det igen mere udfordrende for din hjerne at udføre de vigtige kodnings-, lagrings- og hentningstrin i hukommelsen.

Sådan kan du få en bedre hukommelse

Du kan styrke din hukommelse ved hjælp af disse øvelser:

  1. Gentag det du hører højt, som f.eks. en persons navn eller en adresse eller en ny ide. Gentagelse øger sandsynligheden for at du optager oplysningerne og kan hente dem senere. “Med hver gentagelse har din hjerne en anden mulighed for at kode oplysningerne,” forklarer Dr. Salinas.
  2. Skriv en liste i hånden med alle dine aftaler og gøremål. ” Vi bruger større områder i hjernen, når vi skriver i hånden. Det skaber aktivitet og kontakt mellem forskellige dele af hjernen og styrker hukommelsen,” forklarer Dr. Salinas.
  3. Skal du huske en persons navn, så forbind navnet til en lille historie eller handling. For eksempel, hvis du skal huske Sanne, så forstil dig at hun går på stranden. Det samme gælder, hvis du skal huske at købe æg, mælk og smør. Lav en lille historie som involverer fødevarerne, og du vil få lettere ved at huske dem. “Vores hjerne er god til sekvenser, og at sætte tingene i en historie hjælper, “siger Dr. Salinas.
  4. Skal du lære en lang talrække udenad, så fokuser på få tal ad gangen. “Det er svært at gemme en lang talrække i hjernen på en gang, men arbejdshukommelsen kan lettere huske, hvis talrækken deles op. Det gælder også, hvis du f.eks. skal holde en tale. Lær ikke hele talen udenad, men lær kun enkelte sætninger,” siger Dr. Salinas

Når rådene ikke hjælper

At glemme noget fra tid til anden er helt normalt, men har du hukommelsesændringer som påvirker din hverdag, som f.eks. at glemme hvordan du laver mad, gøre rent, skrive e-mail og meget andet – eller hvis du får svære og svære ved at huske dine arbejdsopgaver, så bør du tilses af en læge. Men gå ikke i panik.
“Oftere end du tror, har hukommelsestab en midlertidig eller reversibel årsag, som der kan tages hånd om, så du igen kan komme til at huske,” siger Dr. Salinas.

Kilde: www.health.harvard.edu