Du ældes tidligere af alkohol og cigaretter

Vil du beholde et ungdommeligt ydre langt oppe i årene, så drop et stort alkoholforbrug og læg smøgerne på hylden, for det får dig til at ældes tidligere.

Du ved det egentlig godt. Har du været ude aften før og gået lidt for meget til den med de våde varer, og har måske også røget nogle smøger, så er det næppe et smukt ansigt, der møder dig i spejlet næste morgen. Hvis du så forestiller dig, at du gentager drikkeriet flere aftener i træk, år efter år, og samtidig ryger en pakke cigaretter om dagen, ja så er det ikke kun om morgen du ser slidt og træt ud, men hele tiden.

Et nyt stort studie viser, at personer, der både drikker meget alkohol og ryger, i højere grad og tidligere end personer, der ikke ryger og drikker, udvikler tydelige alderstegn, såsom en lille lodret fold på øreflippen, gule aflejringer i huden omkring øjet og en lys aftegning om iris i øjet.

Studiet er netop publiceret i det anerkendte, internationale tidsskrift Journal of Epidemiology & Community Health, og er foretaget i samarbejde mellem Statens Institut for Folkesundhed og Østerbroundersøgelsen og omfatter data fra 11.500 kvinder og mænd i alderen 20-93 år.

De alderstegn, der er tale om, er en fold på øreflippen eller lyse aftegninger i øjet som normalt forekommer blandt personer over 60 år, fordi det er aldersbetinget, men ifølge studiet ses de altså generelt tidligere hos personer, der ryger og drikker meget alkohol.

Lær at kontrollere dit alkohol ved hjælp af mindfulness 

I studiet er meget alkohol defineret til at være over 14 og 21 genstande om ugen for henholdsvis kvinder og mænd.

“Vi kan nu konstatere, at rygning og et stort alkoholforbrug øger aldringen af kroppen. Personer, der ryger og har stort alkoholforbrug, udvikler tidligere og i højere grad de her små synlige alderstegn, såsom en fold på øreflippen. Det er visuelle tegn på aldring af kroppen,” siger professor Janne S. Tolstrup fra Statens Institut for Folkesundhed, der har ledet studiet.

Fem alderstegn

De 11.500 deltagere blev undersøgt for hjertesygdomme og tydelige alderstegn, ligesom de svarede på spørgsmål om deres ryge- og alkoholvaner og øvrige livsstilsvaner.

Omkring 11 år senere blev de igen undersøgt.

Forskerne havde fokus på i alt fem forskellige alderstegn: Ud over ørefolden, den lyse aftegning rundt om iris i øjet og de gule aflejringer i huden omkring øjet, var der to tegn, der kun gjaldt for mænd: høje tindinger, skaldethed eller ’måne’.

Det viste sig dog, at udviklingen af høje tindinger og ’måne’ ikke var påvirket af, om man røg eller drak alkohol, så her er det nærliggende at tro, at skaldethed er påvirket gener eller antallet af mandlige hormoner.

Til gengæld sås den lille ørefold og den lyse aftegning rundt om iris hyppigt hos personer, der drak meget.

Risiko for alderstegn

Forskerne har regnet i risikovurderinger. Og beregningerne viser, at risikoen for at udvikle ørefold var øget med henholdsvis 25 procent og 26 procent blandt de personer, der drak henholdsvis mellem 14-21 og 21-28 genstande om ugen, sammenlignet med en ugentlig alkoholindtagelse på op til syv genstande.

Hvad angår den lyse aftegning om iris havde kvinder og mænd henholdsvis 13 og 21 procent forhøjet risiko for alderstegnet, hvis de drak mere syv genstande om ugen.

Rygning var forbundet både med ørefold, aftegningen i iris i øjet og gule aflejringer i huden omkring øjet. Eksempelvis var risikoen for gule aflejringer i huden omkring øjet cirka fordoblet blandt rygere, der havde røget en pakke cigaretter dagligt i 15 år eller mere.

Der var ikke forhøjet risikoen for de tre alderstegn blandt personer med let til moderat alkoholindtag, altså op til henholdsvis 14 og 21 genstande om ugen.